fundering padelbaan

Waarom is een fundering belangrijk?

De keuze voor een goede fundering is afhankelijk van de ondergrond. Padel Service Nederland kijkt daarom altijd eerst met u naar de beoogde locatie en brengt op basis daarvan advies uit. Wij houden hierbij altijd rekening met uw budget, vaak zijn er verschillende opties mogelijk. Ook is het mogelijk om bepaalde werkzaamheden, zoals graafwerk, door uw eigen clubmensen te laten uitvoeren. Een goede fundering heeft als bijkomend voordeel dat de baan op de lange termijn minder onderhoud nodig heeft. Dit bespaart u kosten. De keuze voor een goede fundering hangt af van een aantal zaken. Allereerst kijken we met u naar de hardheid van de ondergrond. Een padelbaan brengt door de stalen kooiconstructie en glazen wanden veel gewicht met zich mee. Bij een te zachte ondergrond kan de baan hierdoor verzakken. Een goede fundering kan dit voorkomen. Ten tweede is de waterdoorlatendheid van de ondergrond van belang. Indien deze onvoldoende is kan de padelbaan blank komen te staan. Een waterdoorlatende fundering biedt dan uitkomst. Ten slotte dient de ondergrond vast en waterpas te zijn. Als dit niet het geval is kan dit het spel beïnvloeden. Dit alles neemt niet weg dat het begint met de keuze voor een juiste locatie: met een goede ondergrond is een fundering niet nodig en kunt u kosten besparen. Wij helpen u hier graag bij.

Fundering buitenbaan

Bij het locatieonderzoek onderscheiden wij grofweg 3 soorten ondergronden.

Een tennisbaan

Het gebruik van een bestaande tennisbaan heeft als voordeel dat deze al vlak en waterpas is en dat de waterdoorlatendheid vaak al goed is. Vaak kan de ondergrond van de tennisbaan, bestaande uit m3c zand en lava, worden hergebruikt. Als is gebleken dat de ondergrond in het verleden is goedgekeurd dan kan de toplaag (gravel of kunstgras) worden verwijderd. Hierna kan een waterdoorlatende drainbeton fundatie worden gestort. KroPor is de meest toegepaste drainbetonvloer bij padelbanen. Wel zal een speciale fundatie van solide beton moeten worden gestort om de stalen consructie van de padelbaan in te monteren. De constructief beste optie hiervoor is een gewapende betonnen ringfundatie.

Een vaste ondergrond (asfalt, parkeerplaats etc.)

Bij het plaatsen van een padelbaan op een bestaande harde ondergrond (denk aan een stuk asfalt of een parkeerplaats) onderzoeken wij eerst of deze voldoende waterdoorlatend is. Indien dit niet het geval is komen de banen snel blank te staan en zijn zij bij regen niet bespeelbaar. Is de ondergrond voldoende waterdoorlatend en daarnaast vlak, (nagenoeg) waterpas en voldoende dik, dan is extra fundering niet nodig en kan worden volstaan met een stalen balkfundering. Ook kunt u bij een dergelijke ondergrond kiezen voor een volledig mobiele padelbaan.

Een zachte ondergrond bestaande uit zand, klei of bijvoorbeeld veen

Op een zachte ondergrond is een volledige fundering noodzakelijk. Het speelveld van de baan én de rand waarop de staanders steunen moet gefundeerd worden. Dit kan door één volledige vaste fundering aan te brengen van waterdoorlatend drainbeton inclusief drainage,met een betonnen ringfundatie op de plek van de staanders in de KroPor waterdoorlatende betonvloer. Vanuit de gemeentes worden vaak aanvullene eisen gesteld als er sprake is van “slappe grond”. Dit kan betekenen dat de ringfundatie moet worden aangepast of dat er een aanpassing aan de kooi moet worden gedaan.

Fundering binnenbaan

De meeste indoor accommodaties zijn al voorzien van een solide fundering. Dit betekent dat bij een indoor locatie kan worden volstaan met alleen een stalen balkfundering die dient te worden aangebracht op de bestaande ondergrond. Door niet te hoeven funderen bespaart u veel kosten. Ook kan worden gekozen voor onze volledig mobiele padel baan waarbij geen enkele bodemverankering noodzakelijk is. Deze baan is relatief makkelijk op- en af te bouwen zodat u uw locatie voor meerdere doeleinden kunt gebruiken.

Fundering mobiele baan

Indien u kiest voor een mobiele baan is het van belang dat er te allen tijde sprake is van een vaste vlakke ondergrond om de mobiele op te plaatsen. Indien deze ondergrond er op de betreffende locatie niet is, kunnen wij een mobiele stalen platen fundering leveren die tijdelijk gebruikt kan worden. Denk hierbij aan het plaatsen van een mobiele baan op het strand of in het centrum van de stad.

Fundering overkapping

Door het gewicht van een overkapping en de druk van de wind op de overkapping is het noodzakelijk dat de overkapping wordt gefundeerd. De fundering van het volledige speelveld of de fundering van de pilaren kan worden verbreed, of er kan een separate strookfundering worden aangebracht ter ondersteuning vaneen overkapping.